Stavebné práce

V súčasnosti sa stavebná činnosť obmedzila už len na subdodávku.

Zamestnanci spoločnosti sa na úseku stavebnej výroby venovali spracovaniu projektu od cenovej ponuky, vypracovaniu výkazu výmer až k realizácii stavby. Zabezpečovali stavebný dozor s poskytnutím odborných konzultácií k projektom – statika, architektúra s päť ročnou garanciou, zárukou k zhotovenému stavebnému dielu. Kvalitatívny audit. Poradenstvo pri používaní stavebných materiálov. Spoločnosť bola plne etablovaná na stavebnom trhu Slovenskej republiky a výsledky jej činnosti je možné vidieť na celom území Slovenska.

ISO & spol, s.r.o.

Administratíva
Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia

tel: +421 903562459
email: iso@isospol.sk