Výroba,recyklácia a predaj kameniva - profesionálna recyklácia odpadu ISO & spol

ISO & spol, s.r.o. je súkromná stavebná spoločnosť z Liptovského Mikuláša, založená v roku 1997. Aktuálne sa špecializuje na výrobu a predaj prírodného kameniva, recykláciu stavebného odpadu a predaj recyklovaného kameniva.

Výroba,recyklácia a predaj kameniva - profesionálna recyklácia odpadu ISO & spol

ISO & spol, s.r.o. je súkromná stavebná spoločnosť z Liptovského Mikuláša, založená v roku 1997. Aktuálne sa špecializuje na výrobu a predaj prírodného kameniva, recykláciu stavebného odpadu a predaj recyklovaného kameniva.

Výroba,recyklácia a predaj kameniva - profesionálna recyklácia odpadu ISO & spol - isospol.sk

Naša história a súčasnosť

Profil spoločnosti

Spoločnosť ISO & spol, s.r.o. je súkromná obchodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1997, so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

V súčasnosti je jej hlavným zameraním výroba a predaj prírodného kameniva, recyklácia stavebného odpadu a predaj recyklovaného kameniva.

Spoločnosť bola v minulosti plne etablovaná na stavebnom trhu Slovenskej republiky a výsledky jej činnosti je možné vidieť na celom území Slovenska. Stavebnú činnosť a kovovýrobu už rieši len v rámci subdodávky.

Ponuka služieb

Výroba a predaj kameniva

Predaj recyklovaného kameniva

Recyklácia / odber stavebného odpadu

Stavebné práce

ISO & spol